Představení společnosti

Společnost Umabetto, s.r.o. Velké Meziříčí byla nově založena v roce 2019, díky roky sehranému týmu vyškolených pracovníků a spolupartnerů.

Sídlo společnosti je v centru města na adrese Hornoměstská 143/48. 

Vedení firmy tvoří jediný jednatel a zároveň vlastník společnosti Stanislav Vlach. 

Pro uskutečnění uvedených činností v potřebné kvalitě má společnost Umabetto,s.r.o. silný potencionál k zajištění kvalitního řízení stavebních zakázek, kolektiv zkušených stavbyvedoucích, pracovních skupin zedníků, tesařů a stavebních dělníků disponujících potřebným vybavením. 

Pro doplnění vlastních kapacit v širokém spektru poskytovaných služeb využíváme rovněž služeb renomovaných externích partnerů. Kvalita provedených prací je pro naši společnost prioritou.